SAT GUIDE

Här hittar du fördjupad information om SAT-proven, som är en viktig del av den Amerikanska ansökningsprocessen. Resurser, länkar och övningsmaterial finns längre ner på sidan.

SAT: Introduktion till SAT Reasoning och Subject Tests


SAT: Två prov

SAT (Scholastic Aptitude Test) liknar vårt svenska Högskoleprov. Det är ett antagningsprov för samtliga universitetsutbildningar i USA. Begreppet SAT inbegriper två prov, SAT Reasoning (SAT I) och SAT Subject Tests (SAT II). Beroende på vilket universitet du söker till, kommer du att behöva göra antingen bara SAT Reasoning eller både SAT Reasoning och SAT Subject Tests. Längre ner på sidan hittar du detaljerade guider till båda proven.


Likheter med Högskoleprovet

SAT liknar på många sätt det svenska Högskoleprovet. Syftet är att kunna jämföra alla kandidater till universitet på ett rättvist sätt, eftersom provet är lika för alla. Det ges några gånger per år och i precis som på Högskoleprovet får du göra SAT hur många gånger som helst för att förbättra ditt resultat.


Skillnader mot Högskoleprovet

Högskoleprovet är frivilligt och behöver endast göras om dina betyg inte räcker till för din önskade universitetsutbildning. SAT, å andra sidan, måste göras av alla. SAT är ett viktigt verktyg som låter Admissions jämföra elever från världens olika hörn på ett rättvist sätt, eftersom betygssättning kan skilja sig mycket mellan olika skolor och länder.


SAT Reasoning (SAT I)

SAT Reasoning (kallas också SAT I) är ett fyra timmar långt prov som delas in i tre huvudämnen: Mathematics, Writing och Critical Reading. Hela provet är på engelska.


SAT Subject Tests (SAT II)

SAT Subject Tests är en timme långa prov i tjugo olika ämnen, t.ex. historia, naturvetenskap och olika språk. Många, men inte alla universitet kräver att du gör SAT Subject Tests. Du gör antingen ett eller två ämnen beroende på universitet, och nästan alltid får du välja helt fritt vilka ämnen du vill göra.


Hur många gånger ska man göra SAT?

Du får göra både SAT Reasoning och SAT Subject Tests hur många gånger du vill. De flesta höjer sina resultat ordentligt från första till andra tillfället, och ibland även till det tredje. Gör ditt första SAT i god tid så att du har tid att göra så många prov som krävs för att nå ditt målresultat.


Det är inte en nackdel att göra SAT många gånger. Nästan alla universitet låter dig välja ditt bästa SAT-resultat genom tiderna att skicka in.


Skicka ditt resultat till universiteten

Universiteten kräver att dina resultat på SAT bevisas genom en officiell resultatrapport. Denna skickas från företaget Collegeboard som administrerar provet. Genom din personliga inloggning på www.collegeboard.com kan du när som helst beställa officiella resultatrapporter som skickas direkt till de universitet du anger.


I provavgiften ingår fyra officiella resultatrapporter. Om du vill skicka officiella resultatrapporter till fler än fyra universitet tillkommer en extra avgift.


Övning

Ditt resultat på SAT är till stor del proportionerligt till antalet studietimmar du lägger ner. Att du känner till provens upplägg och frågornas utformning kommer att hjälpa dig mycket. Bli inte nedstämd om det inte går bra första gången. Vissa gör upp till tjugo övningsprov för att lära sig formatet, och det ger som regel goda resultat. Andra gör två eller tre och känner sig sedan relativt bekväma. Allt beror på din ambitionsnivå.

 

EVENEMANG I SVERIGE OCH VÄRLDEN

Vi knyter samman utlandsstuderande svenskar. Vi håller ett antal evenemang i Stockholm under året, under jullov och i början på sommarlovet. Vi har också vissa evenemang ute i världen. För att få veta vad som är på gång just nu kan du besöka vår Facebooksida eller titta på förstasidan på denna hemsida.

 

SAT REASONING (SAT I)

SAT består av två delar. SAT Reasoning är huvuddelen och den viktigaste.

Överblick


Provets uppbyggnad

SAT Reasoning består av tre ämnen: Mathematics, Writing och Critical Reading. Dessa tre ämnen är uppdelade i sektioner som är 10-25 minuter långa. Provet innehåller alltid tre sektioner i varje ämne, vilket ger totalt nio sektioner:


Mathematics: 2*25 min, 1*20 min

Writing: 2*25 min, 1*10 min

Critical Reading: 2*25 min, 1*20 min


De nio sektionerna är placerade i slumpmässig ordning, så du vet aldrig vilket ämne som kommer i nästa sektion. Undantagen är att essay-sektionen (en av Writing-sektionerna) alltid kommer först och att de tre korta sektionerna (20 min, 20 min, 10 min) alltid kommer sist.


Svarsalternativ

Alla frågor har fem svarsalternativ, med två undantag: essay-delen som ingår i Writing och tio Mathematics-frågor där du ska skriva dina egna svar.


Provets genomförande

Provledaren tar tiden på var och en av de tio sektionerna och när tiden är ute måste du gå vidare till nästa sektion. Om du är färdig i förväg får du inte påbörja nästa sektion. Lägg istället tiden på att gå igenom dina svar i den aktuella sektionen eller vila hjärnan en stund. Risken är liten att du kommer ha långtråkigt—SAT är för de allra flesta en kamp mot klockan.


Efter ungefär var tredje del ges en paus på runt tio minuter då du kan gå på toaletten och äta lite mellanmål. Det är viktigt att hålla energin uppe under den långa provdagen, så se till att ta med en rejäl matsäck.

Poäng

I vart och ett av de tre ämnena (Mathematics, Writing och Critical Reading) kan du få totalt mellan 200 och 800 poäng. Maxresultatet är alltså 2400 poäng.


För varje rätt svar får du ett poäng och för varje fel svar får du minus 1/4 poäng. Med de fem svarsalternativen innebär det att om du kan utesluta minst ett av svarsalternativen är det värt att göra en kvalificerad gissning. På de tio Mathematics-frågorna där du ska skriva dina egna svar får du inte minuspoäng för fel svar.


Du får dina poäng ungefär tre veckor efter provtillfället, via din personliga inloggning på Collegeboards hemsida.


Vad är ett bra resultat?

Vilket resultat du ska sikta på beror självfallet på vilket universitet du söker till. På Collegeboards hemsida kan du se SAT-statistik för antagna elever på de flesta av USAs universitet.


Över 2000 poäng kan ses som ett riktmärke för toppuniversiteten, men tänk på att SAT-resultatet bara är en del av helhetsbilden som universiteten försöker få av dig. Därför finns det inga officiella lägsta-resultat och på samma sätt är ett högt SAT-resultat ingen garanti för att bli antagen.

 

SAT SUBJECT TESTS (SAT II)

Du väljer själv vilka, men de kräver mer förkunksap.

SAT Subject Tests är det gemensamma namnet för de en timme långa prov som ges i 20 olika ämnen. Du kan välja att göra mellan ett och tre prov per tillfälle. Många, men inte alla, universitet kräver att du gör Subject Tests. Antalet Subject Tests som krävs är antingen ett eller två. Ta reda på vad som gäller för just ditt universitet.


SAT Subject Tests finns i följande ämnen:


Litteratur

Amerikansk historia

Världshistoria

Matematik nivå 1

Matematik nivå 2

Biologi

Kemi

Fysik

Franska

Franska med hörförståelse

Tyska

Tyska med hörförståelse

Spanska

Spanska med hörförståelse

Mandarin med hörförståelse

Japanska med hörförståelse

Koreanska med hörförståelse

Modern Hebreiska

Italienska

Latin


Böcker om hur du pluggar för de olika ämnesproven finns att köpa på sidor på nätet. Läs recensioner om de olika böckerna innan du beställer hem dem. Du kan även låna böcker hos Fulbright kommissionen i Stockholm. Läs mer om deras tjänster här: http://www.fulbright.se/Education_Advising_Service/index.html

 

©2017 BY SISA - SWEDISH INTERNATIONAL STUDENTS AND ALUMNI.